Phakade lami - Young soul

Young soul - Phakade lami

Posted by Anonymous on 30 April 2023 | Downloads: 38

Description/Lyrics

Phakade lami
Mina ngawe ngyayiqhenya
Ngawe ngiyayifela
Ngifisa ube ngowami
Uphile Nami zonke insuku zokuphila

Genres: Hip Hop/Rap , Afro Pop