Qash Qash - BLAQ MUMBER

BLAQ MUMBER - Qash Qash

Posted by Blaqmumber56 on 18 April 2023 | Downloads: 110

Description/Lyrics

Chorus
qash qash ndiphila nganton (ngomculo san yha) // khumbhula ndkhula ndcula nge phone ( umculo san yha )// bendihleka besithi ndculu doth( izthuko san yho ) // now batshan'anilbon // sexy lomculo yandbona nse on(yha) // ×3

Rap

Game on,// Dyan engaphandiyo yi turn off// Life is too shot jong'o take off// Impress.e zwei leyo yi turn off // fumani span then u thengi golf // bakwele bonke ubeyi champion // win.i Gculaza beyi bad luck // family first sbayi mpath // iphi Grosary sewuthengi mpahla ?// Nam ngomculo ndyazama zama // chase your dreams ndikwi Maraton// Njengo mtshayna ndfuni coin// Tar yam andiklahlekis // thando lwenyani luse famil.in // My in my in sendphakath // ndibava bebuza ndenza njan // lento klk sisphiwo nyan // ndayqala ndimngaka ndakhula ndamngaka // anoncama sendhambile ingaba sismanga // mashlalu qash qash // khawyeke ndikqalele .

Rap2

andka yeki ndisaqhub// ndife ngodlame kle game kzo shub // iminyak'elithoba ndibhala ndicim// andenzeli mehlo ndizqwebeli sdim // i was born for this // ndizhambili ndlela ndi diss.a nodiss// undbuze ku vizzy andvani ne peace // uqhelu mphokoqo ndamphatheli beef //... i bozza ndim // anoculu bubhanxa ndityise i team // skelem andisthengi // Maninzi amagqirha klk andithembi// fact is i am a champ // phuncuka bemphethe ndfana ne seph // ndyabaweleka ndkukutyokne thyef// ndikwi final lap // ndbashiye ngasemva bavel nakwi map // nguban umumber ligqala le rap // andfan nez chap // zitepisi brukwe zfasi str8 cap// ziculi nana zbethe ne dab// yathethi dyan vulani ndlebe// flow i shap qha ngathi lizembe // ndilithemba le team khand bize ngo dembel// pen ndiybeke phephen izhambel // masdlalen (uuu)..

Genres: Trap